Склад UniLib

Модулі співробітника бібліотеки

Комплектатор

Надходження літератури

У режимі надходження літератури проводяться всі операції первинного обліку надійшли примірників. Система UniLib в автоматизованому режимі веде ряди інвентарного обліку, повністю автоматично вносить дані в інвентарні книги, першу книгу сумарного обліку, створює і заповнює путівки, зазначає знову надійшла літературу, веде контроль цілісності введених даних кількості і вартості надійшла літератури. На будь-якому етапі реєстрації та обробки літератури можливо редагування, перестроювання описів, пошук дублетів і створення багаторівневих описів документів.

У процесі роботи можна виводити на друк необхідні документи, друкувати штрих-коди, будь-які види каталожних карток. Для бібліотек навчальних закладів існує можливість вказувати інформацію для книгозабезпеченності.

Підписка на періодичні видання

У режимі підписки на періодичні видання бібліотекар має можливість вказати необхідні параметри передплатної кампанії, заповнити поля про періодичність, ціну, одержувача та інші деталі за передплатою видань. А в процесі реєстрації надходжень система автоматизовано створить всі необхідні рівні опису і обліку. Функції аналізу надходжень допоможуть виявити недопоступівшіе газети або журнали. Друк різних документів, як абонементний лист і інші, дозволить істотно прискорити рутинні операції.

Списання

Підготовка до списання

Накопичення документів для списання проводиться у будь-який час за відповідними причинами. При цьому в разі вибору причини списання "по втраті читачем" система зажадає внесення заміну. Надалі за зошитом замін буде створена накладна з надходження. У процесі підготовки до списання автоматично будуть проіндексовані ціни

Акти списання

Після завершення накопичення документів бібліотекар може сформувати акт списання. на будь-якому етапі підготовки акта списання існує можливість додати або вилучити з акта будь-який примірник. Всі акти автоматично потрапляють в другу книгу сумарного обліку. Всі списані екземпляри автоматично відзначаються в інвентарних книгах . Сумарні дані підраховуються автоматично.

"Ретро" списання

У системі UniLib можливий процес списання документів вже по факту актів. Акти списання створюються в КСО2 і заповнюються фактично існуючими в БД екземплярами. Так само можливо неявне списання з інвентарної книги. Сумарні дані акта можуть бути внесені вручну.

Книги сумарного обліку

Класичні книги сумарного обліку фонду. КСВ 1 і 2 можуть бути заповнені вручну або створюватися автоматично в процесі створення актів надходження і списання. Записи в КСВ 3 створюються оператором за потрібний період на підставі сумарних показників з двох попередніх книг. Всі книги можуть бути роздруковані.

Книги інвентарного обліку

Книги інвентарного обліку відображають інформацію про примірники у звичайному вигляді. Для групового обліку примірників передбачений вид картки з розподілом по відділах зберігання. В процесі заповнення інвентарна книга може бути роздрукована.

Модуль книгозабезпеченності

Даний модуль забезпечує внесення спрощених даних про діціплінах з навчальних планів і дозволяє зв'язати їх з учнями і книгами.

Статистика фонду

Склад фонду по відділах, типами, видами, розділам знань, мов та ін.

Наукова обробка

Опис документів

Робота над описом може проводитися в будь-якому порядку і з будь-яким рівнем заповнення. Бібліограф, в межах своїх прав, може встановлювати неавтоматичні стану опису, змінювати екземплярність в ретроспективному плані, перебудовувати зв'язкі між описами, проводити аналітичний розпис, брати участь в корпоративній роботі.

Лінгвістичний забезпечення
Друк каталожних карток

У системі є гнучкий механізм формування каталожних карток, що дозволяє створювати вихідні форми будь-якого виду і наповненості. Картки можуть бути сформовані різних розмірів, мультишрифтового, різним кеглем, квітами, під будь-який принтер.

Корекція документів

Режим групової корекції документів дозволяє швидко виявити і виправити помилки в описах по всій базі даних.

Дублети інвентарних номерів

Режим виявлення паралельних рядів інвентарних номерів дозволяє виявляти і проводити редакцію проблем каталогу, пов'язаних з однаковими інвентарними номерами в різних описах.

Обслуговування читачів

Реєстрація читачів

Система підтримує єдиного читача з можливістю реєстрації в кожному відділі. Електронний читацький формуляр може отримати фотографію (із файлу,зі сканеру, Веб-камери з можливістю редагування (масштабування, центрування)). Є можливість роздрукувати формуляр читача, читацький квиток зі штрих-кодом, читацький квиток на принтер пластикових карток. Будь-якому читачеві можна зробити розсилку на електронну пошту інформативного характеру або нагадування про заборгованість.

Видача літератури

UniLib дозволяє приймати і видавати літературу по штрихкоду або інвентарними номерами. Читача можна ідентифікувати за читацьким квитком, студентським квитком зі штрихкодом з можливістю використання ПІН-кодів для початку сесії облуговування. Система веде статистику обслуговування, дозволяє продовжувати видану літературу, вести протоколювання обслуговування, переглядати історію обслуговування, видавати літературу, якої ще немає в базі даних (спеціальний режим для бібліотек з недовведенним фондом), видавати літературу з іншої бібліотеки (тільки якщо ця бібліотека також використовує UniLib). При видачі літератури з іншої бібліотеки статистичні дані зараховуються обом бібліотекам.

Книга читачів

Книга читачів наочно показує розподіл читачів за номерами читацьких квитків.

Статистика обслуговування

Автоматична статистика

Більшість видів статистики підраховується автоматично на сервері. Кешування проміжних результатів підрахунку дозволяє отримувати статистичні форми практично негайно.

Ручне введення статистики

Введення статистики в ручному режимі встановлює статистичні дані додатково до автоматичним.

Планування статистики

Довідка

Модуль довідки дозволяє взаємодіяти з читачем в режимі питання / відповідь. При цьому читач може працювати як з сайту так і з програми, перед цим авторизувавшись.

Загальні модулі

Пошук літератури

Можливості пошуку: пошук в знайденому, збереження результату пошуку, об'єднання результатів пошуку по "і", а так само "або".

Перевірка фондів

Модуль перевірки фондів забезпечує функціонал по накопиченню інформації про наявність літератури в тому чи іншому відділі бібліотеки і аналізу наявності / відсутності примірників.

Оргштатної структура

Оргштатна структура програми будується в вигляді дерева організацій / підрозділів. Для правильного функціонування різних модулів програми за потрібне вершин можуть бути встановлені додаткові параметри.

Друк штрих-кодів

Система друкує свої штрих-коди типу EAN-13 для примірників і читацькіх квитків. Налаштування принтера для друку дозволяє друкувати як на стандартні лазерні / струменеві принтери так і на стрічкові принтери штрихкодів.

Модулі адміністратора системи

Модуль управління користувачами

Дозволяє додавати / видаляти користувачів системи, змінювати атрибути користувачів, встановлювати права і паролі, проводити налаштування системи.

Модуль актуалізації Бази даних

Служить для підвищення версії клієнтської бази даних до версії програми при оновленні, дозволяє проводити деякі спеціальні операції імпорту даних, змін структур.